Add or Search:   

Diablo "Rei" (Apatheia#31508)

Softcore Korea Monk 70
Battletag: Apatheia#31508      Battle.net

Stats

2 Player GRift: 126 (14m 47.349s)
world: 10(monk: 6)
Korea: 4(monk: 3)
3 Player GRift: 126 (13m 45.066s)
world: 81(monk: 27)
Korea: 40(monk: 14)
4 Player GRift: 141 (14m 11.983s)
world: 232(monk: 65)
Korea: 216(monk: 59)

Profile

Clan: Unknown
Looking for Group: unknown
Youtube: unknown
Facebook: unknown1852 people are online.